Envelope, una nova aplicació per a la desintoxicació digital.

Necessitem desconnexió digital? Avui en dia podem utilitzar el mòbil per pagar, mirar les xarxes socials, jugar, consultar qualsevol mena d’informació… En definitiva, vivim connectats. Per una banda, tenir accessibilitat instantània a tots aquests recursos ens aporta moltes facilitats al dia a dia, però, per altra banda, pot arribar a crear una gran dependència. El […]