UN 25-M PLE DE GRÀFICS

A les eleccions autonòmiques del 25-M, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha superat i n’ha seguit el resultat utilitzant gràfics d’última tecnologia.

El passat 25 de març, TV3 va oferir el seguiment de les dades i els resultats de les eleccions municipals i europees des de les 18.50 de la tarda fins al final de la jornada. Per tal que els sondejos i els resultats fossin més entenedors, es van usar les tècniques de reproducció virtual de diversos ajuntaments, de mapes de Catalunya, Espanya i Europa i del Parlament, a més a més de comptar amb altres tipus de gràfics on es mostraven els resultats.

Aquest sistema innovador els va permetre explicar alhora els resultats de les eleccions municipals, les europees i les autonòmiques i es va poder dur a terme gràcies a tres controls de realització i a un gran centre de dades.

Mitjançant el fons chroma del plató, l’última tecnologia va poder representar a partir de la reproducció virtual 4 pisos, enllaçats per un ascensor, des d’on cada presentador explicava els resultats dels gràfics corresponents:

  • Planta baixa. Ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona en 360º.
  • Primera planta. Mapa de Catalunya.
  • Segona planta. Mapa d’Espanya.
  • Tercera planta. Mapa d’Europa.

La utilització dels diferents gràfics va ser clau per poder comunicar les dades als espectadors d’una manera més senzilla, ràpida i clara.

Tipus de gràfics usats:

1. GRÀFICA PER SECTORS. Aprofitant l’estructura del congrés dels diputats semicircular, aquest va ser el model de gràfic escollit per tal de representar com quedaria la disposició final dins de la cambra. Per representar el nombre de diputats que cada partit tindria es van pintar de diferents colors, que representen els diferents partits, tots els seients del congrés en funció del nombre de diputats aconseguits. Aquesta és sens dubte la millor opció per visualitzar aquesta informació, ja que la relació entre el gràfic, similar al congrés, i la informació que volem donar és molt estreta i, visualment, és molt fàcil d’identificar quins són els resultats. 

Distribució del congrès dels diputats per partits
Gràfica de sectors que representa el nombre de diputats

2. CARTOGRAMA. Per tal d’identificar quins havien estat els partits guanyadors en l’àmbit europeu, nacional i local es van utilitzar tres mapes  cadascun amb la figura d’Europa, Espanya i Catalunya respectivament. Cada gràfic comptava amb una llegenda en la qual s’especificaven per colors quins eren els partits que sortien allà representats i el nombre de diputats que havien aconseguit. En el cas d’Europa cada país estava pintat d’un color en funció del partit que hagués sortit majoritàriament. El mapa espanyol va estar dividit en comunitats autònomes i en el cas del territori català es van fer dos mapes: un de general dividit en les quatre províncies i un més específic dividit en municipis. Aquests mapes funcionaven a la perfecció per tal de veure els resultats per zones gràcies a la metàfora visual que establien amb els diferents territoris dels quals donaven informació.  

Cartograma que mostra els partits guanyadors en els municipis catalans
Cartograma que mostra els partits guanyadors en el territori espanyol
Cartograma que mostra els partits guanyadors en les províncies catalanes
Cartograma que mostra els partits guanyadors a escala europea

3. GRÀFIC D’ÀREESEn aquesta gràfica, escollida per TV3, es pot observar la participació en diferents zones (Barcelona, Madrid, Lleida i Sòria) en les eleccions generals. Un dels aspectes més destacats és l’assimilació a una urna, cosa que fa que la seva aparença sigui més enriquidora i capti d’una manera més original l’atenció dels espectadors. D’aquesta manera, ens situa i posa en context el tipus de dades que obtindrem i, tot i no tenir una llegenda que ens indiqui els percentatges de participació per zones, és molt fàcil desxifrar i veure a simple vista el que representa. És a dir, el fet de ser tan visual facilita la comprensió per part de l’audiència de les xifres que els estan oferint.

Gràfic d’àrees que representa la participació dels votants en les diferents zones

4. GRÀFIC DE BARRES. Aquest gràfic va ser escollit per TV3 per tal de representar el percentatge de vot escrutat i la quantitat d’aquests vots que cada partit estava aconseguint. És sens dubte una bona opció per veure quin és el partit que va a la capdavantera i quin l’últim, per exemple, ja que el desnivell de les diferents barres suposa un recurs molt visual per aquest tipus de classificacions. Sota del gràfic hi ha especificacions numèriques que aporten informació exacta a prop del que reflecteixen de forma visual les barres que representen els diferents partits per colors. 

Gràfic de barres amb els percentatges de vots escrutats

A més a més, la web de 324.cat comptava amb un pactòmetre des d’on l’usuari podia veure les dades constantment actualitzades de cada municipi i escollir i sumar les majories dels partits de manera interactiva.


+ Encara es pot veure l’informatiu especial complet sobre les eleccions del 25-M a la pàgina web de TV3 a la Carta.