QUIN ÉS EL CONTINGUT MÉS VIST A YOUTUBE?

Diferents gèneres /categories dels canals de YouTube

Avui en dia ens trobem rodejats d’una quantitat infinita d’informació i de dades. Per tant, és important tenir clar els conceptes d’arquitectura i de visualització de la informació per tal de fer front a aquesta saturació de dades. Aquestes dues branques ajuden a les persones a entendre i comprendre d’una manera més senzilla la informació.

 

Concretament a la plataforma  de YouTube existeix un gran ventall de contingut audiovisual que cal organitzar i classificar. Aquest aspecte és important per tal de trobar una forma més fàcil el contingut que l’usuari desitja, ajuda a orientar millor els anuncis de cara als anunciants i també beneficia els creadors del contingut.

 

En el panorama actual, el progrés tecnològic i les noves plataformes digitals han canviat els hàbits de consum i de producció. Com a conseqüència, ha nascut un nou perfil d’usuaris, els prosumidors, qui no només conformen el consum de contingut audiovisual, sinó que a més tenen la necessitat de produir-ne de propi.

 

Categories de contingut a YouTube

Una categoria es defineix com una mena de classificació de diferents elements, ja poden ser persones, objectes o qualsevol altre element. En aquest cas concret, aquests elements són les diverses temàtiques de vídeo que es poden trobar a la plataforma de YouTube. Aquestes categories per tal que tinguin sentit han de regir-se per un criteri, és a dir, per una jerarquia que marqui l’ordre.

 

A continuació, s’esmentaran les categories principals, tenint en compte el contingut audiovisual que ofereixen els youtubers més famosos d’Espanya.

Algunes d’elles són:

  • Música
  • Comèdia
  • Educació
  • Videojocs
  • Entreteniment
  • Consells i estil
  • Viatges i esdeveniments

 

Explicació de l’objecte d’anàlisi

S’han realitzat un conjunt de gràfics per tal d’entendre i comprovar quines són les categories que més triomfen a YouTube i els youtubers que aconsegueixen més visualitzacions. Per tal de poder constatar les premisses establertes, s’han creat quatre gràfics: els dos primers representen una anàlisi referent a la quantitat de visualitzacions en funció de la categoria, i els dos últims detallen les dades de les dues categories més destacades.

 

Gràfic nº 1: Nombre de visualitzacions en funció de la categoria dels vídeos

Els tipus de videos de cada youtuber segons les seves categories i el número de visualitzacions de tots ells
Figura 1. Els tipus de vídeos de cada youtuber segons les seves categories i el nombre de visualitzacions.

 

Quant a la categoria dels vídeos (temàtiques tractades pels youtubers d’Espanya), es pot comprovar que una de les principals és l’entreteniment. YouTube és una plataforma que ofereix espai per a tota mena de contingut, però sens dubte, l’entreteniment és una de les ofertes més atractives i demandades. No obstant això, és lògic que els youtubers amb més visualitzacions siguin els que ofereixen continguts relacionats amb la mostra de joguines, o productes similars. En són exemples: Toys and Funny Kids Play Doh Cartoons o »Mejores Juguetes».

 

Seguit de l’entreteniment, existeix una forta presència del gaming i molts dels youtubers espanyols més famosos centren gran part de la seva oferta en aquesta temàtica. Alguns d’ells són: VEGETTA777, elrubiusOMG o TheWillyrex.

 

Per últim, cal destacar entre les principals categories, la comèdia. Tot i no ser una temàtica de les més tractades, té una gran presència en algun youtuber. Un exemple és el youtuber elrubiusOMG perquè s’emporta la majoria de les visualitzacions. Aquesta temàtica és popular en alguns youtubers en concret com AuronPlay, DalasReview, elrubiusOMG o Wismichu, ja que no només és important el tipus de contingut que tracten, sinó també la personalitat i el carisma del youtuber. Un exemple és el cas d’AuronPlay, a qui molta gent regala visualitzacions per ser ell.

 

Conclusió gràfic nº1

Un cop analitzat l’anterior gràfic (figura 1), és evident que les tres categories més destacades, i per tant, amb el major nombre de visualitzacions són:

  1. Entreteniment
  2. Gaming
  3. Comèdia
Figura 2. Les categories amb més visualitzacions
Figura 2. Les categories amb més visualitzacions.

 

Gràfic nº2: Entreteniment, el gènere per excel·lència a YouTube

 

Un cop comprovat que els continguts  d’entreteniment i gaming són els que aconsegueixen més visualitzacions, s’han realitzat dos gràfics més per poder-los analitzar per separat.

 

En referència a l’entreteniment, com ja s’ha explicat anteriorment, els principals youtubers o canals que tracten aquests tipus de temàtica són els que representen una oferta relacionada amb joguines o productes similars. Es tracten de vídeos en què les joguines són les protagonistes de les històries o, fins i tot, utilitzen altres eines, com la realitat virtual, per representar els seus productes.

 

Figura 3. Les visualitzacions en la categoria d'entreteniment
Figura 3. El nombre de visualitzacions dins de la categoria d’entreteniment.

 

Gràfic 3: Gaming, el gènere dominant de les generacions actuals

Figura 4. El número de visualitzacions dintre de la categoria gaiming.
Figura 4. El nombre de visualitzacions dins de la categoria gaiming.

 

El gaming s’ha convertit en una pràctica habitual en la societat actual. De fet, tal com declara Nielsen, conglomerat de mitjans holandesos, el 64% dels majors de tretze anys juguen a videojocs.

 

Segons Blogging Zenith, cal destacar que el 48% dels usuaris de YouTube dediquen més temps a consumir aquests tipus de vídeo que als videojocs en sí. D’aquesta manera, els gamers han aconseguit una de les majors audiències del panorama audiovisual actual. Alguns d’ells són VEGETTA777, TheWillyrex i DaniRep.

 

Gràfic 4: Comèdia, de les millors companyes en temps d’oci

Figura 5. Les número de visualitzacions dintre de la categoria comedia.
Figura 5. El nombre de visualitzacions dins de la categoria comèdia.

La comèdia és un gènere important a YouTube pel nombre de visualitzacions que ha aconseguit. Com s’ha explicat anteriorment, aquesta categoria es troba molt relacionada amb el tipus de youtuber que la tracti i l’impacte que aquest pugui generar. A més, té la capacitat de crear debat d’interès públic, no només als seguidors del seu canal sinó a molta més gent mitjançant la difusió que es fa del seu contingut per les xarxes socials.

 

És interessant veure com destaca elrubiusOMG en comparació amb la resta, ja que independentment de la temàtica que tracti en cada vídeo, sempre incorpora un cert component de comèdia en tots ells. El segueixen youtubers com AuronPlay, DalasReview o Wismichu.

 

CONCLUSIÓ GLOBAL

Com s’ha pogut comprovar, l’organització en categories és molt important pel que fa al concepte de l’Arquitectura de la Informació i també de la visualització. Les categories ordenen i deixen veure les dades d’una manera molt més comprensible per a l’usuari.

 

Quant a categories de YouTube, les més destacades quant al nivell d’impacte al públic són l’entreteniment, el gaming i la comèdia.

I tu, quina categoria prefereixes?