Les temàtiques des vídeos de Youtube defineixen la participació de l’audiència

Youtube és de les plataformes de difusió de contingut audiovisual amb més usuaris arreu del món. En l’àmbit espanyol, el consum de vídeos es reparteix en un gran ventall de categories, i segons aquestes, els usuaris d’aquesta plataforma acostumen a interactuar més o menys amb els continguts dels vídeos.

Tot i que a Youtube (Espanya) les categories amb més visualitzacions són els vídeos musicals, els Howto & Style i els vídeos de comèdia, respectivament, no figuren entre les categories amb més participació per part dels usuaris pel que fa a número de likes i dislikes. Contràriament, vídeos amb moltes menys visualitzacions, de temàtiques com Pets & Animals, News & Politics i Films & Animation, tenen una major participació, proporcionalment al número de visualitzacions que reben.

Aquest fenomen es relaciona directament amb les temàtiques que engloben aquestes categories, principalment a causa de:

  • El grau d’especificació.
  • El contingut d’opinió que conté el vídeo.
  • Les possibilitats que dona el contingut a l’opinió/crítica/punts de vista per part dels usuaris.

Com arribem a aquestes primeres aproximacions? S’ha elaborat una l’anàlisi amb tot un seguit de canals de Youtube Espanya amb diferents temàtiques i continguts, analitzant diferents dinàmiques com: les visualitzacions, els números de comentaris, likes i dislikes, les hores de publicació, i altres variables. Tot això, per explicar i entendre com es distribueix la participació (o interacció) a Youtube Espanya, i, en definitiva, apropar-nos una mica la relació entre usuari i Youtubers.

 

LES TEMÀTIQUES DEFINEIXEN LA PARTICIPACIÓ?

Analitzant el contingut d’aquestes categories es pot observar que les que presenten una interacció major de likes i dislikes són aquelles en què el contingut està lligat a diverses opinions i punts de vista. És el cas de News & Politics, que presenta un promig d’interacció del 6,73% de les visualitzacions, seguit per un 4,59% d’interacció en Films & Animation i un 4,32% en Blogs. Les temàtiques englobades en aquestes categories són susceptibles de donar pas a opinions i crítiques que l’eina de Youtube de likes i dislikes pot recollir com a valoracions positives o negatives, mentre que en els comentaris del vídeo es podran exposar i debatre.

 

És per això que les categories amb més visualitzacions, al englobar temàtiques de gustos més específics, els usuaris consumeixen els vídeos amb un grau de consciència superior respecte al contingut que consumiran. Per exemple, la categoria musical engloba una gran diversitat de gèneres (rock, pop, rap…) i tipologies (videoclips, covers, mash-ups, lyrics…). Els usuaris afins amb uns gèneres específics, en general, busquen aquest contingut definit, igual que succeeix amb els tutorials de la categoria Howto & Style, que es busquen específicament, però que la recerca permet arribar a vídeos semblants que la plataforma recomana.

 

D’altra banda, els usuaris també tendeixen a consumir el contingut de comèdia dels mateixos creadors (aquells que coneixen i entenen les claus humorístiques particulars), i aquesta és, entre les tres categories amb més visualitzacions, la que presenta una major  interacció de likes i dislikes. La causa pot trobar-se en que l’humor també es troba condicionat a la subjectivitat dels individus i la seva sensibilitat.

 

LES DINÀMIQUES ENTRE LIKES I DISLIKES

En general, independentment del grau d’interacció amb likes i dislikes, es pot observar que el nombre de likes és superior al nombre de dislikes a totes les categories. Tot i així, es poden trobar algunes que tenen un nombre de dislikes molt baix en comparació amb el nombre de likes. Aquest és el cas de les categories Gaming, People & Blogs, Shows i Pets & Animals, on el promig de dislikes per categoria no supera la xifra de 627.

 

El fenomen es pot atribuir a que les temàtiques que engloben aquestes categories són altament específiques, en el sentit que el contingut s’agrupa segons preferències més concretes que, per exemple, un gènere musical. L’audiència busca expressament aquest contingut per raons concretes més enllà de l’entreteniment: saber més sobre un lloc concret que es visitarà (Travel), rebre consells per cuidar segons quines mascotes (Pets & Animals), avaluar les estratègies que té un gamer en un videojoc concret (Gaming), etc.

 

LES DINÀMIQUES DELS COMENTARIS

Com es pot observar a la gràfica, les temàtiques de Comedy, Music i Howto & Style són les més comentades, conseqüentment, es pot interpretar que tenen un grau de participació més gran perquè hi ha un número d’usuaris i comentaris molt més gran. En canvi Pets & Animals, Shows i continguts de Travel & Events són les temàtiques que menys comentaris reben.

 

LES DINÀMIQUES DE LES HORES DE PUBLICACIÓ

Pel que fa a les dinàmiques de les hores de publicació, tenim una taula lineal de colors. Cada color representa un canal d’un Youtuber diferent, i es pot observar quines són (generalment) les hores a les que acostuma a publicar vídeos.

En general, s’acostuma a penjar els vídeos durant la tarda, desde les 16:00h fins les 23:00h (hora espanyola). No obstant, hi han dos moments del dia en que les publicacions augmenten: al migdia a les 15:00h i a la nit 22:00h, a l’hora de sopar. Com es pot observar a la taula, la majoria de creadors de continguts prefereixen publicar els vídeos justament al mateix prime-time de la televisió: abans i després de sopar (21:00h i 22:0hh). Però sempre hi han excepcions, els Youtubers Gaming  prefereixen publicar molts vídeos al llarg de la tarda, com també els canals d’entreteniment infantil, perquè saben que el seu públic els veurà a la tarda abans que a la nit.

 

CONCLUSIÓ

Youtube és una xarxa social molt complexa plena de continguts i no és fàcil analitzar a la perfeccció tots els comportaments dels creadors de continguts i dels usuaris, ja que seria necessari recopilar milions de dades.  Tot i això, gràcies a diversos anàlisis, s’ha pogut demostrar que les temàtiques dels vídeos defineixen la participació de l’usuari i que la participació augmenta si es pot interaccionar amb el contingut.