ELS GRÀFICS DEL PODER

INTRODUCCIÓ

L’objectiu principal d’aquesta pràctica és valorar i avaluar l’ús de visualització de dades com a recurs per a la informació periodística i identificar les bones i les males pràctiques tenint en compte els continguts explicats a classe. En el nostre cas, hem decidit analitzar el resultat de les eleccions del 25M a través de les dades proporcionades per RTVE, TV3, el País i el diari Ara, per tal de comparar i contrastar les diferències que presenten. Dins de cada anàlisi, hem mencionat el tipus de gràfic, el nivell d’interactivitat que presenta, la quantitat d’informació i una valoració final decidit si és o no una bona pràctica fent un balanç de tots els aspectes.

TV ESTATAL: RTVE

En primer lloc, hem analitzat RTVE com a exemple de televisió a nivell estatal. La visualització de les dades es divideix en tres tipus de gràfics:un gràfic de barres vertical, un mapa interactiu i un gràfic de barres horitzontal. Cal dir que cap dels tres té una bona interactivitat, tal com podem veure, per exemple, en comprovar que cal clicar el mapa interactiu per a obrir-lo. A més, considerem que la informació es dona no és prou, manquen dades.

Per tant, RTVE compta amb tres gràfics, un estàtic i dos d’interactivitat pràcticament nul·la, que representen una mala pràctica de visualització de la informació.

Paral·lelament, també compta amb dues grans taules que tenen un objectiu bo però que sembla quedar-se en l’intent. La taula busca comparar els resultats electorals de l’any 2019 amb els del 2015. Amb alguns partits, però, pot ser que la comparació pugui ser efectiva i relativament fàcil de fer, com és el cas del PP, on es veu clarament que el 2015 encapçalava la llista amb 6.057.767 vots i aquest any ha baixat a segon lloc amb 5.058.542. Però deixant de banda els partits més hegemònics i amb més experiència encapçalant llistes, com el PP, C’s, PSOE i ERC, els altres partits es perden una llista massa llarga.  El sorgiment de partits nous i la poca heterogeneïtat, fan que ens sigui impossible aconseguir una bona comparació.

 

TV AUTONÒMICA: TV3

A continuació,al veure al representació de les dades fetes per TV3,

Veiem una varietat de gràfiques i mapes considerable. un gràfic de barres amb la informació dels resultats de Barcelona, un mapa interactiu amb informació dels altres municipis i un pactòmetre interactiu. El grau d’interactivitat, precisament, és molt alt, amb interaccions segons la posició del ratolí als gràfics i mapes, i aquest pactòmetre on l’usuari és capaç de gestionar i modificar la gran quantitat d’informació que apareix a pantalla. En resum, representa una bona pràctica en la gestió de la informació.

 

 

PREMSA ESCRITA ESTATAL: EL PAÍS

Tractant-se d’El País, podem dir que la gestió de la informació és pobre i de mala pràctica. Principalment per la manca total d’interacció entre les dades i l’usuari. De la mateixa manera, els gràfics son de barres verticals amb molta informació visualitzada de manera pobra, amb moltes dades i poques vies de contextualització.

 

 

 

PREMSA ESCRITA AUTONÒMICA: DIARI ARA

Finalment, sí que cal destacar el mitjà escrit Ara pel seu mètode de visualització de les dades dels resultats electorals. En primer lloc, la gran varietat de gràfics i la gran quantitat d’informació que es gestiona sense sobresaturar a l’usuari, a més, els gràfics semicirculars i les taules de resultats són eines molt completes tot i gaudir de ben poca interactivitat. En general, tot i contextualitzar poc les dades, que estan en termes absoluts, podem dir que és bona pràctica de la gestió de la informació.

CONCLUSIONS

Un cop fet l’anàlisi, havent valorat tots els aspectes corresponents de cada apartat, podem observar que tant «RTVE» com «el País» presenten una pràctica regular amb molts punts a millorar, sobretot en questions d’interactivitat i manca d’informació. TV3, d’altra banda, considerem que realitza una bona pràctica amb molta informació i interactivitat, de facil accessibilitat per a l’usuari. Tot i així, el diari ARA reuneix les condicions òptimes que el col·loquen en primera posició.