Claus de l’èxit a YouTube

L’anàlisi gràfic de les dades de 20 canals exitosos de YouTube revela algunes de les pautes a seguir si es vol triomfar a la plataforma.
Què identifiquem com a èxit?

L’èxit es pot entendre de diferents maneres, ja que es tracta d’un concepte subjectiu. Si el que es considera primordial és arribar a un abast molt ampli de gent, l’èxit dependrà del nombre de visualitzacions. En canvi, si el que importa és l’acollida de l’audiència, la dada que prevaldrà serà el nombre de likes. Per aquest motiu, el procés per triomfar dependrà dels objectius individuals.

YouTubers d’èxit de parla espanyola

A partir de les dades de 20 reconeguts canals de YouTube de parla espanyola s’han elaborat unes gràfiques que permeten analitzar quins són els factors determinants del seu èxit. Tota la informació aportada en l’article es basa en dades reals i estimacions estadístiques.

A continuació s’exposen alguns dels canals estudiats, juntament amb la seva principal categoria de vídeo:

elrubiusOMG: el YouTuber més popular a Espanya
elrubiusOMG: el YouTuber més popular a Espanya
Si busquem likes

Si observem el gràfic que relaciona la mitjana de likes amb la categoria dels vídeos, veiem que la que n’acumula més és la comèdia. Per tant, si el que es busca és el grau d’acceptació, el més recomanable és generar vídeos amb contingut còmic.

Per aprofundir en aquest aspecte, s’han analitzat dos factors més dins de la categoria de comèdia: la duració dels vídeos i l’hora de publicació. En quant a la duració, els vídeos amb més likes són vídeos curts d’entre 0 i 1000 segons de durada. Per tant, podríem estimar que la durada òptima és d’una mitjana de 500 segons.

Pel que fa a l’hora de publicació, els vídeos que acumulen més likes són els publicats al vespre i a la nit, en concret entre les 19:00 i les 23:00, i sent les 22:00 l’hora més exitosa.

Si busquem visualitzacions

Si, per altra banda, observem el gràfic que relaciona la categoria amb el nombre de visualitzacions, veiem que guanya la música. Per tant, si el que es vol és arribar al màxim d’audiència, és preferible produir vídeos musicals.

També se n’ha analitzat la duració i l’hora de publicació, i en aquest cas s’ha observat que la duració òptima per a la música és d’entre 100 i 350 segons. Pel que fa a l’hora de publicació, les més exitoses són les 20:00 i les 21:00.

Aquest és el vídeo amb més visualitzacions (80M) del canal musical ZarcortGame, amb una durada de 319 segons.

Influeix el nombre de vídeos penjats?

Els canals de YouTube amb mitjanes de visualitzacions més altes no són els que han penjat més vídeos. Per tant, no hi ha una correlació directa entre el nombre de vídeos penjats i l’èxit. És per això que es pot deduir que preval la qualitat dels vídeos o la capacitat per generar contingut interessant sobre la quantitat de vídeos produïts.

Polèmica i dislikes

D’entrada, pot semblar que la polèmica i els nombre de dislikes són factors negatius a l’hora de triomfar a YouTube. Però a partir del gràfic que relaciona cada canal amb la mitjana de visualitacions i en funció del nombre de dislikes, es pot observar que els que acumulen més dislikes estan dins dels 10 canals més vistos (elrubiusOMG, Wismichu i DalasReview).

Per tant, el fet de generar polèmica no té per què ser un factor negatiu si l’únic que es té en compte és la fama, i no l’opinió de l’audiència.

Reflexió

Cal tenir en compte que les conclusions obtingudes a partir de l’anàlisi d’aquestes dades no són les úniques a les que es pot arribar. No són una garantia, sinó una simple guia que pot ajudar a augmentar les possibilitats d’èxit.

El carisma i el saber fer de cada creador de continguts són també factors determinants. A més, cal recordar que les dades analitzades provenen només de 20 canals de YouTube, i que per tant es podrien haver obtingut resultats diferents amb una mostra més representativa.

També cal tenir en compte que en funció del gènere del vídeo que es vulgui crear, les hores de dedicació varien. Per exemple, un canal musical, si vol mantenir un nivell alt de qualitat, no podrà publicar continguts amb la mateixa freqüència que un canal de comèdia.

Representació gràfica (Tableau)